نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت توسعه فناوري
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت توسعه فناوري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حجت اله حاجي حسيني
سردبیر:  دكتر لعيا الفت
:تارگاه  http://jtdm.irost.ir/
رایانامه:  jtdm@irost.ir
تلفن:  56276020 - 021
صندوق پستی:  33535111
نشانی:  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشكده مطالعات فناوري هاي نوين، تهران، 3353136846، ايران
کد ISSN:  2008-5060
نوع نشریه:  فصلنامه