برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران
 10 دوره 
عنوان نشریه:  علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهركرد
مدیرمسئول:  دكتر ناصر شمس اسفندياري
سردبیر:  دكتر حمداله مشتاقي
:تارگاه  http://journals.sku.ac.ir/ijvcs/fa
تلفن:  32321669 (038)
نمابر:  32321669 (038)
نشانی:  8818634139:شهركرد، كيلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهركرد، دانشكده دامپزشكي، دفتر نشريه علوم درمانگاهي، كدپستي
نوع نشریه:  دو فصلنامه