نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات روان شناسي ورزشي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات روان شناسي ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدیرمسئول:  دكتر علي شريف نژاد
سردبیر:  دكتر محمد خبيري
:تارگاه  http://spsyj.ssrc.ac.ir/
رایانامه:  spsyj@ssrc.ac.ir
تلفن:  88529122 - 021
نشانی:  خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه پنجم، پلاك 3، تهران، كدپستي: 1587958711، تهران
کد ISSN:  2345-2978
نوع نشریه:  فصلنامه