نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه علم سنجي
 15 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه علم سنجي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  حمزه علي نور محمدي
سردبیر:  عبدالرضا نوروزي چاكلي
:تارگاه  http://rsci.shahed.ac.ir/
رایانامه:  SCIENTOMETRICS@shahed.ac.ir
تلفن:  51215126 (021)
صندوق پستی:  18155-159
نشانی:  ايران، تهران، ابتداي آزاد راه خليج فارس روبه روي حرم مطهر امام خميني، دانشگاه شاهد، دفتر نشريه
کد ISSN:  2423-3773
نوع نشریه:  دو فصلنامه