مشخصات نشريه:  

فصلنامه قانون يار
 3 دوره
عنوان نشريه:  قانون يار
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر بهنام اسدي
مديرمسئول:  دكتر بهنام اسدي
سردبير:  دكتر بهنام اسدي
تارگاه:  www.ghanonyar.ir
تلفن:  66979519 (021)
نمابر:  66979526 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان انقلاب، كارگر جنوبي، خيابان روانمهر، پلاك 152
كد ISSN:  2538-3701
نوع نشريه:  فصلنامه