مشخصات نشريه:  

فصلنامه رسانه هاي ديداري و شنيداري
 2 دوره
عنوان نشريه:  رسانه هاي ديداري و شنيداري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  شهاب اسفندياري
سردبير:  باقر ساروخاني
تارگاه:  http://javm.iribu.ac.ir
رایانامه:  javm@iribu.ac.ir
تلفن:  22652239 (021)
نمابر:  22652239 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ابتداي اتوبان نيايش، جنب ورزشگاه انقلاب، دانشگاه صدا و سيما، طبقه دوم، دفتر نشريات
كد ISSN:  2645-4696
نوع نشريه:  فصلنامه