برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دين و سياست فرهنگي
 1 دوره
عنوان نشریه:  دين و سياست فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مدیرمسئول:  دكتر حميد پارسانيا
سردبیر:  دكتر محمدحسين هاشميان
تلفن:  4685561 (0935)
نشانی:  ايران، قم، بلوار شهيد صدوقي، بلوار فردوسي، كوچه 22، پلاك 48، كدپستي: 3713115181
نوع نشریه:  دو فصلنامه