برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اجتماعي گردشگري
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اجتماعي گردشگري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  سيد علي اكبر شمسيان
سردبیر:  حميد ضرغام بروجني
:تارگاه  http://journalitor.ir/
تلفن:  3874064 (051)
نمابر:  38762002 (051)
نشانی:  ايران، مشهد، پرديس، دانشگاه فردوسي مشهد، سه راهي علوم تربيتي، پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي
نوع نشریه:  دو فصلنامه