مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  علي گنجيان حناري
سردبير:  رضا ناظميان
تارگاه:  rctall.atu.ac.ir
تلفن:  88683705 (021)
نمابر:  88683705 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه چمران، پل مديريت، روبروي دانشگاه امام صادق، خيابان علامه طباطبايي جنوبي
كد ISSN:  2251-9017
نوع نشريه:  فصلنامه