برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي گياهان
 13 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي گياهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي ساوه
مدیرمسئول:  دكتر مژگان فرزامي سپهر
سردبیر:  دكتر مه لقا قرباني
:تارگاه  ijpp.iau-saveh.ac.irhttp://ijpp.iau-saveh.ac.ir
رایانامه:  IJPP@IAU-SAVEH.AC.IR
کد ISSN:  2155-8221
نوع نشریه:  فصلنامه