برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اسلام و سلامت
 9 دوره 
عنوان نشریه:  اسلام و سلامت
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  دین و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا سفيدچيان
سردبیر:  دكتر محمدهادي يدالله پور
:تارگاه  http://iahj.ir
رایانامه:  ihj.info@mubabol.ac.ir
تلفن:  32190579 - 011
نمابر:  32197667 - 011
نشانی:  بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشكي بابل، معاونت تحقيقات و فناوري، دفتر فصلنامه اسلام و سلامت
کد ISSN:  2383-2177
نوع نشریه:  فصلنامه