نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت اطلاعات سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدیرمسئول:  دكتر رضا خواجوئي
سردبیر:  دكتر كامبيز بهاالدين بيگي
:تارگاه  http://jhbmi.ir/
رایانامه:  jhbmi.kmu@gmail.com
تلفن:  31325418 (034)
نمابر:  31325418 (034)
نشانی:  كرمان، بزرگراه هفت باغ، پرديس دانشگاه علوم پزشكي كرمان، پژوهشكده آينده پژوهي در سلامت، طبقه دوم، واحد 212
کد ISSN:  2423-3498
نوع نشریه:  فصلنامه