برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم مراقبتي نظامي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  علوم مراقبتي نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده پرستاري
مدیرمسئول:  دكتر آرمين زارعيان
سردبیر:  دكتر زهرا فارسي
:تارگاه  https://mcs.ajaums.ac.ir
رایانامه:  mcs@ajaums.ac.ir
تلفن:  77500929 (021)
نمابر:  77601533 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شريعتي، خيابان كاج، دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسلامي ايران
کد ISSN:  2383-4072
نوع نشریه:  فصلنامه