مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم مراقبتي نظامي
 6 دوره
عنوان نشريه:  علوم مراقبتي نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده پرستاري
مديرمسئول:  دكتر آرمين زارعيان
سردبير:  دكتر زهرا فارسي
تارگاه:  https://mcs.ajaums.ac.ir
رایانامه:  mcs@ajaums.ac.ir
تلفن:  77500929 (021)
نمابر:  77601533 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شريعتي، خيابان كاج، دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسلامي ايران
كد ISSN:  2383-4072
نوع نشريه:  فصلنامه