برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در دين و سلامت
 27 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در دين و سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دین و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  مرتضي عبدالجباري
سردبیر:  مصطفي رضايي طاويراني
:تارگاه  https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh
تلفن:  23872343 (021)
نمابر:  22439851 (021)
نشانی:  دانشگاه شهيد بهشتي، كدپستي 1985717443
کد ISSN:  4331-2383
نوع نشریه:  فصلنامه