برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه قارچ شناسي ايران
 13 دوره 
عنوان نشریه:  قارچ شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن قارچ شناسي ايران
مدیرمسئول:  رسول زارع
سردبیر:  محمدجواد نيكخواه
:تارگاه  https://mij.areeo.ac.ir/
رایانامه:  MYCOLOGIAIRANICA@GMAIL.COM
تلفن:  22403012-7318 (021)
نمابر:  22403588 (021)
صندوق پستی:  19395-1454
نوع نشریه:  فصلنامه