نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آيت بوستان (پژوهش نامه معارف حسيني)
 1 دوره 
عنوان نشریه:  آيت بوستان (پژوهش نامه معارف حسيني)
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (علوم انسانی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دكتر محمد حسين مرداني نوكنده
مدیرمسئول:  دكتر محمد حسين مرداني نوكنده
سردبیر:  دكتر سيد محمد كاظم طباطبايي
تلفن:  43858321 (021)
نمابر:  43858321 (021)
صندوق پستی:  49175-853
نشانی:  ايران، گرگان، شهرك تالار، آپاداناي 9، مجتمع اشراق، طبقه 4، كدپستي: 35379-49163
کد ISSN:  2476-4604
نوع نشریه:  فصلنامه