برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه روانشناسي مثبت
 5 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه روانشناسي مثبت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر حميد طاهر نشاط دوست
سردبیر:  دكتر شعله اميري
:تارگاه  http://ppls.ui.ac.ir/
رایانامه:  ppls@res.ui.ac.ir
تلفن:  37933195 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان
کد ISSN:  2476-4248
نوع نشریه:  فصلنامه