برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر لقمان كشاورز
سردبیر:  دكتر مجيد جلالي فراهاني
:تارگاه  http://fmss.journals.pnu.ac.ir/
کد ISSN:  2383-1758
نوع نشریه:  فصلنامه