برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياستگذاري عمومي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  سياستگذاري عمومي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  محمدرضا تخشيد
سردبیر:  كيومرث اشتريان
:تارگاه  https://jppolicy.ut.ac.ir/
رایانامه:  jppolicy@ut.ac.ir
تلفن:  09133232583
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، دانشكده حقوق و علوم سياسي
کد ISSN:  1735-9678
نوع نشریه:  فصلنامه