برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي نوين در رياضي (علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر محسن رستمي مال خليفه
سردبیر:  دكتر فرهاد حسين زاده لطفي
:تارگاه  http://jnrm.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  JNRM@SRBIAU.AC.IR
صندوق پستی:  14515-775
کد ISSN:  2476-2954
نوع نشریه:  فصلنامه