مشخصات نشريه:  

فصلنامه ميراث و گردشگري
 2 دوره
عنوان نشريه:  ميراث و گردشگري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران
مديرمسئول:  رحيم يعقوب زاده
سردبير:  دكتر سيد سعيد هاشمي
تارگاه:  istta.ir
رایانامه:  tourismgeo@istta.ir
تلفن:  6641136-66491222 (021)
نمابر:  66491586 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان فخررازي، خيابان شهداي ژاندارمري شرقي، پلاك 72، طبقه 2
نوع نشريه:  فصلنامه