برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نانو مقياس
 20 دوره 
عنوان نشریه:  نانو مقياس
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن نانو فناوري ايران
مدیرمسئول:  دكتر علي ايرانمنش
سردبیر:  دكتر محمد حسين مجلس آرا
:تارگاه  http://www.nanomeghyas.ir/
رایانامه:  info@nanomeghyas.ir
کد ISSN:  2423-5628
نوع نشریه:  فصلنامه