مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)
 8 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر فرهاد دانشجو
سردبير:  دكتر مسعود قدسيان
تلفن:  828814950 (021)
نشانی:  ايران، تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده عمران و محيط زيست
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1390/2011 از عنوان نشريه فني و مهندسي مدرس تفکيک شده است.