برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه معدن و محيط زيست
 4 دوره
عنوان نشریه:  معدن و محيط زيست
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
سردبیر:  دولتي اردجاني ف.
:تارگاه  http://jme.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  IJMEI@SHAHROODUT.AC.IR
تلفن:  3343507 (0273)
نمابر:  3395509 (0273)
نشانی:  دانشکده معدن، نفت و ژئوفيزيک، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، كدپستي 3619995161، ايران
کد ISSN:  2251-8592
نوع نشریه:  فصلنامه