برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ادبي و بلاغي
 1 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ادبي و بلاغي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور مشهد
مدیرمسئول:  محمدجواد عرفاني بيضايي
سردبیر:  حسن بساك
:تارگاه  http://pab.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  pabjournal@gmail.com
تلفن:  420- 8683900 (0511)
نمابر:  8683001 (0511)
صندوق پستی:  91735-433
نشانی:  ايران، مشهد، بلوار معلم، معلم 71
نوع نشریه:  فصلنامه