مشخصات نشريه:  

فصلنامه ايده هاي نو در علوم و فناوري
 1 دوره
عنوان نشريه:  ايده هاي نو در علوم و فناوري
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  شركت علم محوران آسمان
مديرمسئول:  عماد محمدي
سردبير:  آرزو جهانشير
تارگاه:  emaconf.ir/j1
رایانامه:  ELMMEHVARAN@GMAIL.COM
تلفن:  034 - 32481179
نمابر:  034 - 32481179
صندوق پستي:  7619756649
نشانی:  ايران، كرمان، بلوار جهاد، كوچه 56، جنوبي 2، شرقي 1، پلاك 3، كدپستي: 7619756649
نوع نشريه:  فصلنامه