نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدیرمسئول:  كامران سليمي
سردبیر:  دكتر نصرالله سهرابي
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/jcrps/default.html
رایانامه:  EDITOR@JCRPS.COM
تلفن:  38162548 - 83
نمابر:  38162548 - 83
نشانی:  ايران، كرمانشاه، بلوار دولت آباد، دانشكده پيراپزشكي، دفتر مجله، كد پستي: 6719851351
کد ISSN:  2322-1593
نوع نشریه:  فصلنامه