نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهارت آموزي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مهارت آموزي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان فني و حرفه اي كشور
مدیرمسئول:  دکتر اصغر فيضي
سردبیر:  يداله مهرعليزاده
:تارگاه  http://faslnameh.irantvto.ir/
رایانامه:  faslnameh@irantvto.ir
تلفن:  66583628 (021)
نمابر:  66583628 (021)
صندوق پستی:  818/13445
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، نبش خوش جنوبي، سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، (معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و سنجش مهارت، دفتر پژوهش طرح و برنامه ريزي درسي)، کدپستي: 1345653868
نوع نشریه:  فصلنامه