برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي (دانش و توسعه)
 7 دوره 
عنوان نشریه:  دانشنامه حقوق اقتصادي (دانش و توسعه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيد حسين حسيني
سردبیر:  دكتر عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي
:تارگاه  https://lowecon.um.ac.ir/
تلفن:  38806307 - 051
نمابر:  38807394 - 051
نشانی:  ايران، مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده اقتصاد، دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادي
کد ISSN:  2322-4177
نوع نشریه:  دو فصلنامه