برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه بوم شناسي كاربردي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  بوم شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر مهدي بصيري
سردبیر:  دكتر نصرالله محبوبي صوفياني
:تارگاه  ijae.iut.ac.irhttp://ijae.iut.ac.ir
تلفن:  33912795 (031)
نمابر:  33912626 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، دانشگاه صنعتي، كدپستي:8415683111
کد ISSN:  2476-3128
نوع نشریه:  ماهنامه