مشخصات نشريه:  

فصلنامه صنعت حمل و نقل دريايي
 3 دوره
عنوان نشريه:  صنعت حمل و نقل دريايي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مهندسی دریا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان بنادر و دريانوردي
مديرمسئول:  محمدعلي حسن زاده محمدي
سردبير:  دكتر سعيد خرم
تارگاه:  research.pmo.ir
رایانامه:  mtijournal@pmo.ir
تلفن:  84932120-84932125 (021)
نمابر:  84932137 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ونك، بلوار حقاني، خيابان سميه، پلاك 1، كدپستي: 1518663111
نوع نشريه:  فصلنامه