برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و توسعه فضاي شهري
 10 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و توسعه فضاي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر براتعلي خاكپور
سردبیر:  دكتر محمدرحيم رهنما
:تارگاه  https://jgusd.um.ac.ir/
تلفن:  38806724 -38805275 (051)
نمابر:  38807060 (051)
نشانی:  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مشهد، كدپستي: 9177948883، ايران
کد ISSN:  2322-2832
نوع نشریه:  فصلنامه