برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انتقال حرارت و جرم ايران
 1 دوره
عنوان نشریه:  انتقال حرارت و جرم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  سيف الله سعدالدين
:تارگاه  https://jhmtr.semnan.ac.ir/
کد ISSN:  2345-508X
نوع نشریه:  فصلنامه