برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی
مدیرمسئول:  ناصر نبی زاده
سردبیر:  محمود رمضانی
:تارگاه  http://www. farhangekhorasan.ir
رایانامه:  pazhoheshkhorasanj@farhangmail.ir
تلفن:  32323393 - 056
نمابر:  32323277 - 056
نشانی:  خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دفتر نشریه
کد ISSN:  2676-6116
نوع نشریه:  فصلنامه