برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رسته ها و ساختارهاي كلي جبري با كاربردها
 5 دوره 
عنوان نشریه:  رسته ها و ساختارهاي كلي جبري با كاربردها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
سردبیر:  م. مهدي ابراهيمي
:تارگاه  http://cgasa.sbu.ac.ir/
نشانی:  دانشگاه شهيد بهشتي
کد ISSN:  2345-5853
نوع نشریه:  فصلنامه