برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هوش مصنوعي و داده كاوي
 2 دوره
عنوان نشریه:  هوش مصنوعي و داده كاوي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مدیرمسئول:  علي مسكريان
سردبیر:  حميد حسن پور
:تارگاه  http://jad.shahroodut.ac.ir/
رایانامه:  JOURNALADMIN@SHAHROODUT.AC.IR
تلفن:  32392204 (023)
کد ISSN:  2322-4444
نوع نشریه:  فصلنامه