مشخصات نشريه:  

فصلنامه گردشگري شهري
 4 دوره
عنوان نشريه:  گردشگري شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  قطب علمي برنامه ريزي و توسعه پايدار گردشگري
مديرمسئول:  كرامت اله زياري
سردبير:  مهدي قرخلونره
تارگاه:  jut.ut.ac.ir
رایانامه:  juturbantourism@gmail.com
تلفن:  09397099799
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه آذين، دانشكده جغرافيا، ساختمان شماره 1، طبقه دوم، اتاق 206
كد ISSN:  2423-6926
نوع نشريه:  فصلنامه