مشخصات نشريه:  

فصلنامه دولت پژوهي
 4 دوره
عنوان نشريه:  دولت پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر شجاع احمدوند
سردبير:  دكتر شجاع احمدوند
تارگاه:  tssq.atu.ac.ir
رایانامه:  tssq@atu.ac.ir
تلفن:  44737562 (021)
نمابر:  44737562 (021)
كد ISSN:  2476-2806
نوع نشريه:  فصلنامه