برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي
 2 دوره
عنوان نشریه:  فقه و مباني حقوق اسلامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
مدیرمسئول:  دكتر سيدباقر سيدي بنابي
سردبیر:  دكتر رحيم وكيل زاده
:تارگاه  https://jhmtr.semnan.ac.ir/
تلفن:  (داخلي 275) 5-7238893 (0412)
نمابر:  (داخلي 275) 7238893 (0412)
نشانی:  ايران، بناب، خيابان امام خميني ره، ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب، دانشكده تحصيلات تكميلي، كدپستي 85169-55517
نوع نشریه:  فصلنامه