مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي
 5 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان سنجش آموزش كشور
مديرمسئول:  دكتر رضا محمدي
سردبير:  ابراهيم خدايي
تارگاه:  jresearch.sanjesh.org
رایانامه:  faslnameh.motaleat@gmail.com
تلفن:  88922231
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان زند، بين خيابان سپهبد قرني و استاد نجات الهي پ 204
كد ISSN:  2476-2865
نوع نشريه:  فصلنامه