برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه كلام
 4 دوره
عنوان نشریه:  پژوهشنامه كلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  جامعه المصطفي العالميه
مدیرمسئول:  حسنعلي اخلاقي اميري
سردبیر:  سید مرتضي حسيني شاهوردي
:تارگاه  http://pke.journals.miu.ac.ir/
رایانامه:  kalamjournal.miu@gmail.com
تلفن:  38557310 (051)
نمابر:  38557310 (051)
نشانی:  كدپستي: 9137984318
نوع نشریه:  فصلنامه