نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن پروبيوتيك و غذاهاي فراسودمند
مدیرمسئول:  دكتر مريم تاج آبادي ابراهيمي
سردبیر:  دكتر مهناز مظاهري اسدي
:تارگاه  http://www.amfi.ir/fa
رایانامه:  amfi.journal@gmail.com
تلفن:  66929789 (021)
نمابر:  -
نشانی:  ميدان توحيد، خيابان نصرت شرقي، پلاك 214، طبقه دوم، تهران، 1419735631، ايران
کد ISSN:  2476-3543
نوع نشریه:  فصلنامه