برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد توسعه و برنامه ريزي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر
مدیرمسئول:  دكتر ابوالفضل يحيي آبادي
سردبیر:  دكتر سيد جواد مير محمد صادقي
:تارگاه  http://jdep.iaukhsh.ac.ir/
تلفن:  33664117 (031)
نمابر:  33660088 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، خميني شهر، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد، واحد خميني شهر، دانشكده علوم انساني
کد ISSN:  2251-6263
نوع نشریه:  دو فصلنامه