برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه كشاورزي بوم شناختي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  كشاورزي بوم شناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي كشاورزي بوم شناختي ايران
مدیرمسئول:  دكتر هومن لياقتي
سردبیر:  دكتر اسكندر زند
:تارگاه  www.jagroecology.irhttp://www.jagroecology.ir
رایانامه:  j_agroecology@yahoo.com
تلفن:  22431971 (021)
نمابر:  22431972 (021)
نشانی:  ايران، تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده علوم محيطي
کد ISSN:  2251-6824
نوع نشریه:  دو فصلنامه