برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي انسان شناسي ايران (نامه علوم اجتماعي)
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي انسان شناسي ايران (نامه علوم اجتماعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيد مهدي اعتمادي فرد
سردبیر:  دكتر ناصر فكوهي
:تارگاه  https://ijar.ut.ac.ir/
تلفن:  61117891 (021)
نشانی:  ايران، تهران، پل نصر، دانشگاه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2251-8193
نوع نشریه:  دو فصلنامه