نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوهيدرولوژي
 22 دوره 
عنوان نشریه:  اكوهيدرولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد حميد رضا صادقي
سردبیر:  سيد جواد ساداتي نژاد
:تارگاه  https://ije.ut.ac.ir/
رایانامه:  ije@ut.ac.ir
تلفن:  88618431-3 (021)
نمابر:  88617087 (021)
نشانی:  ايران، تهران، انتهاي امير آباد شمالي، بعد از پل حكيم، دانشكده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2423-6098
نوع نشریه:  فصلنامه