نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت اجتماعي
 24 دوره 
عنوان نشریه:  سلامت اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر احمدرضا فرسار
سردبیر:  دكتر علي اصغر كلاهي
:تارگاه  http://ch.sbmu.ac.ir/
رایانامه:  CHJ@SBMU.AC.IR
تلفن:  2220980-1 (021)
نمابر:  26411317 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان دكتر شريعتي، روبروي حسينه ارشاد، كوچه هديه، پلاك 9 طبقه سوم
کد ISSN:  2383-3033
نوع نشریه:  فصلنامه