نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري
 15 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي بوم شناسي شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  ام السلحه بابايي
سردبیر:  نفيسه مرصوصي
:تارگاه  http://grup.journals.pnu.ac.ir/
نشانی:  ايران، تهران، بلوار ارتش، ابتداي خيابان نخل سازمان مركزي، دانشگاه پيام نور، گروه جغرافيا
کد ISSN:  2228-6306
نوع نشریه:  دو فصلنامه