نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اطلاعات جغرافيايي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  اطلاعات جغرافيايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
مدیرمسئول:  دكتر مهدي مديري
سردبیر:  دكتر مهدي مديري
:تارگاه  http://www.sepehr.org/
رایانامه:  sepmag@ngo-iran.ir
تلفن:  88400111-4 (021)
صندوق پستی:  16765-2358
نشانی:  ايران، تهران، خيابان دكتر شريعتي، خيابان معلم، مجله اطلاعات جغرافيايي
کد ISSN:  1022-047X
نوع نشریه:  فصلنامه