برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي پژوهان
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي پژوهان
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدیرمسئول:  دكتر اكرم رنجبر
سردبیر:  دكتر مجيد براتي
:تارگاه  http://psj.umsha.ac.ir/
تلفن:  38380357 (081)
نمابر:  38380357 (081)
نشانی:  ايران، همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان مركز پژوهش دانشجويان
کد ISSN:  1029-4863
نوع نشریه:  فصلنامه